شعر چهارم – هِیا بِ فائو بِ

ﺷﻌﺮ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﻭﺳﺘﻔﺎﻟﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﺎﻡ ﺷﻌﺮ :  هِیا بِ فائو بِ  Heja BVB Heja BvB, Heja BvB, Heja Heja BvB هِیا بِ فائو بِ، هِیا بِ فائو بِ، هِیا هِیا بِ فائو بِ Heja BvB, Heja BvB, Heja Heja BvB هِیا بِ فائو بِ، هِیا…

جزئیات

شعار سوم- ﻣﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﻭ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﻢ

نویسنده: افشین فتحی ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۳۴ ﺑﺮﺍﯼ ۲۵ ﺳﺎﻝ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺎﻋﺮ ﺁﻥ ﻫﻨﺮﯾﮏ ﮐﺮﺷﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻠﻮﺩﯼ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺟﺮﺝ ﮐﺎﻧﺎﻑ ﺍﺳﺖ. ﺷﻌﺮ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ: Wir halten fest und treu zusammen   Wir halten fest und treu zusammen, Ball-Heil- Hurra! Borussia ﻣﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﻭ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ…

جزئیات

شعارهایی که ما در استادیوم میخونیم – شعار دوم

= آلِ  آلِ آلِ  آلِ اوه بِ فائو بِ نول نوین =   Ale ale ale ale oh BvB 09 آلِ  آلِ آلِ  آلِ اوه بِ فائو بِ نول نوین Ale ale ale ale oh BvB 09 آلِ  آلِ آلِ  آلِ اوه بِ فائو بِ نول نوین Ale ale ale ale oh BvB 09 آلِ…

جزئیات

شعارهایی که ما در استادیوم میخونیم – شعار اول

Ballspielverein Borussia aus Dortmund انجمن بازی‌های توپی بروسیا از دورتموند wir folgen dir egal wohin es geht! فرقی نمی کنه تا کجا، ما دنبالت میاییم Auch in ganz schweren Zeiten همینطور در لحظات سخت همراهیت می کنیم werden wir dich stets begleiten بروسیا ما همیشه در کنارت هستیم Borussia wir sind immer für dich da!!!…

جزئیات