آهنگ; در “بورزیگ پلاتس” بدنیا آمدیم

کانون هواداران ایرانی باشگاه بروسیا دورتموند –  پس از مخالفتها و ممنوعیت فوتبال از طرف این روحانی دینی (هووبرت دِوالد)، ۴۰ نفر از این جوانان کاتولیک دورتموندی تصمیم گرفتند که در تاریخ ۱۹۰۹/۱۲/۱۹ ساعت ۱۹:۰۰ در رستوران “تسوم ویلدشوتس – “Zum Wildschütz بخاطر عشق به فوتبال با هم جمع شوند و باشگاه بروسیا دورتموند را…

جزئیات

سرود دورتموند به مناسبت صد سالگی باشگاه

سرود دورتموند به مناسبت صد سالگی باشگاه نام سرود: درخشش کن ستاره من بروسیا اجرا توسط کنسرت سنفونی شهر دورتموند شعر: برونو کنوست خواننده: جانت وِرنِکه   Leuchte auf mein Stern Borussia درخشش کن ستاره من بروسیا   Im Jahre 1909 در سال ۱۹۰۹ da wurd’ ein Stern gebor’n آنجا یک ستاره بدنیا آمد und…

جزئیات

شعر چهارم – هِیا بِ فائو بِ

ﺷﻌﺮ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﻭﺳﺘﻔﺎﻟﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﺎﻡ ﺷﻌﺮ :  هِیا بِ فائو بِ  Heja BVB Heja BvB, Heja BvB, Heja Heja BvB هِیا بِ فائو بِ، هِیا بِ فائو بِ، هِیا هِیا بِ فائو بِ Heja BvB, Heja BvB, Heja Heja BvB هِیا بِ فائو بِ، هِیا…

جزئیات

سرود رسمی دورتموند؛ ﻣﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﻭ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﻢ

ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۳۴ ﺑﺮﺍﯼ ۲۵ ﺳﺎﻝ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺎﻋﺮ ﺁﻥ ﻫﻨﺮﯾﮏ ﮐﺮﺷﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻠﻮﺩﯼ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺟﺮﺝ ﮐﺎﻧﺎﻑ ﺍﺳﺖ. سرود ﺭﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ بروسیا دورتموند ﺑﻪ ﻧﺎﻡ: Wir halten fest und treu zusammen   Wir halten fest und treu zusammen, Ball-Heil- Hurra! Borussia ﻣﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﻭ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻤﺎﻥ…

جزئیات

شعارهایی که ما در استادیوم میخونیم – شعار دوم

= آلِ  آلِ آلِ  آلِ اوه بِ فائو بِ نول نوین =   Ale ale ale ale oh BvB 09 آلِ  آلِ آلِ  آلِ اوه بِ فائو بِ نول نوین Ale ale ale ale oh BvB 09 آلِ  آلِ آلِ  آلِ اوه بِ فائو بِ نول نوین Ale ale ale ale oh BvB 09 آلِ…

جزئیات

شعارهایی که ما در استادیوم میخونیم – شعار اول

Ballspielverein Borussia aus Dortmund انجمن بازی‌های توپی بروسیا از دورتموند wir folgen dir egal wohin es geht! فرقی نمی کنه تا کجا، ما دنبالت میاییم Auch in ganz schweren Zeiten همینطور در لحظات سخت همراهیت می کنیم werden wir dich stets begleiten بروسیا ما همیشه در کنارت هستیم Borussia wir sind immer für dich da!!!…

جزئیات