گزارش تصویری تمرینات امروز دورتموند

در تمرینات امروز مارسل شملتسر، نوری شاهین و الیور کی‌ رش نیز حضور داشتند. بازیکنانی که فعلا در تیم‌ مصدوم هستند و تمرین نمیکنند، شامل متس هوملس که تا پایان ماه نوابر از تیم‌ دور خواهد بود و دونگ وون جی‌ میباشند متس هوملز کاپیتان تیم دورتموند در بازی روز شنبه در مقابل بایرن از…

جزئیات

ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎﯾﺮﻥ ﻣﻮﻧﯿﺦ ﻭ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮند

به گزارش کانون هواداران دورتموند به  نقل از سایت باشگاه: ﺩﺭ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﺑﺎﯾﺮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﺩ ۲-۱ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ، نخست ﺍﺯ ﺣﺮﯾﻒ ﺧﻮﺩ ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺑﺎﯾﺮﻥ، ﺭﻭﻣﻦ ﻭﺍﯾﺪﻧﻔﻠﺮ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻧﺎﺟﯽ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺷﺪ. ﺍﻭ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ…

جزئیات

آیا دوری دراز مدت هوملس باشگاه بروسیا دورتموند را تهدید می‌کند؟

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، دوری دراز مدت متس هوملس بدلیل آسیب، باشگاه بروسیا دورتموند را تهدید می‌کند. بازیکن تیم‌ ملی‌ در بازی مقابل بایرن مجبور شد که در نیمه دوم در رختکن بماند. پای او که قبلا صدمه دیده بود درد پیدا کرد. نتیجه…

جزئیات

ﮐﻠﻮﭖ: ﺍﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺑﻮﺩ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﺗﯿﻢ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮕﻔﺖ ﺯﺩﻩ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺎﺯﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﮔﻮﺵ…

جزئیات

ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻣﺸﺐ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺿﺪّ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻣﺸﺐ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﯾﺮﻥ ﻭ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩ. ۲۰۸ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ۲۰۹ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻓﯿﻔﺎ ﺍﻣﺸﺐ ﺳﺎﻋﺖ ۲۱:۰۰ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ که ﺗﻨﻬﺎ…

جزئیات

پیش بازی بایرن‌-دورتموند: دورتموند با آمار مثبت به مونیخ میرود

نویسنده: نیما دانشپور به گزارش کانون هواداران باشگاه بروسیا دورتموند به نقل از وب سایت باشگاه، باشگاه بروسیا دورتموند از زمانی که زیر نظر یورگن کلوپ بازی می‌کند تاکنون آمار نتیجه مثبت بیشتری در مقابل بایرن در لیگ داشته است. در چهار سال اخیر بازیها در ورزشگاه آلیانتس آرنا، باشگاه بروسیا دورتموند سه‌ بار پیروز…

جزئیات

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺎﺭﮐﻮ ﺭﻭﯾﺲ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺖ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺎﯾﻌﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺎﺭﮐﻮ ﺭﻭﯾﺲ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺖ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺎﯾﻌﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﻋﮑﺲﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎﯾﻌﺎﺕ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺮﻥ. ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﻓﺮﺩﺍ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺎﯾﺮﻥ ﻣﻮﻧﯿﺦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ،…

جزئیات

ﮐﻠﻮﭖ: ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﻢ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ، ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﺩﯾﺮﻭﺯ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﻮﻧﺪﺱ ﻟﯿﮕﺎ، ﻓﺮﺩﺍ ﺳﺎﻋﺖ ۲۱:۰۰ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﯾﺮﻥ ﻣﻮﻧﯿﺦ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺩﺍﺩ. ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ: ﮐﻠﻮﭖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ…

جزئیات

یورگن کلوپ “گل سوم کمی دیر آمد اما آمد”

به گزارش کانون هواداران ایرانی  بروسیا دورتموند یورگن کلوپ مربی دورتموند در مصاجبه ی با سایت دورتمونددر مورد عمل کرد تیم مصاجبه ی کرد که شما را دعوت میکنیم به خواندن این مصاحبه: _نظر شما درباره بازی چه بود؟ ما نیمه اول بسیار خوب بازی کردیم.ما یک نقشه داشتیم و تیم آن را به خوبی…

جزئیات

مصاحبه بازیکنان دورتموند بعد از بازی جام حذفی

به گزارش کانون هواداران ایرانی بروسیا دورتموند به نقل از وب سایت باشگاه:متس هوملز: نیمه دوم مثل نیمه اول خوب نبود، اما مهم صعود ما بود.    ما محکوم به برد بودیم. هیچوقت نمی‌بایست در چنین شرایطی قرار بگیریم چرا که این موضوع اعتماد به نفس شما را کاهش می‌دهد ولی امروز قدم بزرگی برداشتیم.…

جزئیات

هواداران بروسیا دورتموند بیانیه ای علیه افراط گرایان بال (راست‌ها) صادر کردند

به گزارش کانون هوادارن بروسیا دورتموند به نقل از وب سایت باشگاه  هواداران بوروسیا دورتموند بیانیه ای علیه افراط گرایان بال (راست‌ها) صادر کردند این موضوعی هست که ما نسبت به آن بسیار قاطع و روشن برخورد می‌کنیم. نژاد پرستی، تبعیض و هر تفکر شبیه به آن در باشگاه بوروسیا دورتموند جایی نخواهد داشت. به…

جزئیات

نامه‌ای از طرف یک هوادار به یورگن کلوپ

نویسنده: شاهرخ جاویدراد نامه‌ای از طرف من یک هوادار که همیشه می‌خواستم برای کلوپ بنویسم و اکنون در این دوران بحرانی باشگاه فرصت مناسبی شد یورگن کلوپ عزیز، من قبلا به اندازه کافی‌ دلیل داشتم که برایتان بنویسم. چرا که شما و بازیکنانتان لحظاتی سرشار ازشادی به ما هدیه دادید. در ابتدا قهرمانی در لیگ…

جزئیات

سن پائولی ۰ – ۳ دورتموند * غرش شیرهای وستفالن در بندر هامبورگ*

از مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی آلمان DFB Pokal  تیم بروسیا دورتموند در شهر هامبورگ میهمان تیم دسته دومی سن پائولی بود که در پایان با نتیجه ۳ بر صفر توانست این تیم را شکست دهد و به مرحله بعد صعود کند بازیکنان دورتموند از همان ابتدا با انگیزه ظاهر شدند و در دقیقه…

جزئیات

کلوپ: سن پاولی مانع بعدی ماست و تصمیم داریم از این مانع بگذریم

نویسنده: ستاره ساوانا به گزارش کانون هواداران ایرانی‌ باشگاه بروسیا دورتموند، به نقل از وب سایت باشگاه، کلوپ در کنفرانس خبری امروز، درباره وضعیت تیم‌ و شرایط فعلی‌ قبل از بازی فردا مقابل سن پائولی که ساعت ۲۳:۰۰ به وقت ایران انجام می شود، اظهاراتی عنوان نمود.فردا شب وقتی‌ که بوروسیا دورتموند برای انجام این…

جزئیات

مارکو رویس: ما باید راه نجاتی را پیدا کنیم!

سوال: بوروسیا دورتموند مقابل هانوفر بر بازی حاکم بود، اما شکست دیگری را پذیرا شد. چطور این اتفاق روی داده است؟مارکو رویس: ما در تمام طول ۹۰ دقیقه بازی، برتر میدان بودیم. ولی آنچه در پایان شمارش می شود امتیاز بازی است که ما آنرا از دست دادیم. ما فرصت های گل زنی بهتری در…

جزئیات