دورتموند انتقال کاگاوا را تایید کرد

چند لحظه پیش باشگاه بروسیا دورتموند در وب سایت خود این انتقال را با عنوان ” شینجی کاگاوا به دورتموند بازگشت” اعلام نمود. متن این خبربه این صورت می‌باشد شینجی کاگاوا به باشگاه بروسیا دورتموند باز گشت. بازیکن ۲۵ ساله ژاپنی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ پیراهن دورتموند را میپوشید، امروز یکشنبه‌ بعد از ظهر…

جزئیات

ﮔﻮﻧﺪﻭﮔﺎﻥ ﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ

ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻠﮑﺎﯼ ﮔﻮﻧﺪﻭﮔﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ، ﺍﻣﺎ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺍﯾﻠﮑﺎﯼ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺁﻭﮔﺴﺒﻮﺭﮒ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﻗﯿﻘﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ (ﺭﺍﻣﻮﺱ ﻭ ﺑﻨﺪﺭ ) ، ﺷﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻣﺨﺘﺼﺮﯼ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ…

جزئیات

فوری: ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺴﺖ

ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ۲۵ ﺳﺎﻟﻪ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ کرﺩ. ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﯾﮏ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۴ ﺳﺎﻝ ﺗﺎ سال ۲۰۱۸ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﺮﺩ. ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺒﻠﻎ ۸ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﯾﻮﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﮐﺮﺩ ﻣﯿﺸﺎﺋﻞ ﺗﺴﻮﺭﮎ ﻣﺪﯾﺮ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﺁﻭﮔﺴﺒﻮﺭﮒ ﻋﺎﺯﻡ…

جزئیات

ﯾﻮﻧﺎﺱ ﻫﻮﻓﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻨﺘﺲ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﯾﻮﻧﺎﺱ ﻫﻮﻓﻤﺎﻥ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ “ﺍِﻑ ﺍِﺱ ﻓﺎﺋﻮ ﻣﺎﯾﻨﺘﺲ” ، ﺗﯿﻢ ﺭﻗﯿﺐ ﺩﺭ ﺑﻮﻧﺪﺱ ﻟﯿﮕﺎ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﺩ  ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﺎﯾﻨﺘﺲ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﭘﯿﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻮﻓﻤﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺩ ﻫﻮﻓﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ…

جزئیات

صحبتهای یورگن کلوپ بعد از بازی با آوگسبورگ

ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﯾﺸﺐ ﺑﺎ ﺍﻭﮔﺴﺒﻮﺭﮒ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺵ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ پیروزی پر ﺍﺿﻄﺮﺍبی ﺑﻮﺩ، ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﺒﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﺯﯼ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ و ﯾﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮب ﺩﺭ ﺑﻮﻧﺪﺱ ﻟﯿﮕﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﻭ عملکرد ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩﺍﯼ پس از ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﻟﻮﺭﮐﻮﺯﻥ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ . ﻣﺎ ﺗﯿﻢ…

جزئیات

پیروزی دورتموند مقابل آگسبورگ

تیم فوتبال بوروسیا دورتموند با پیروزی در زمین آگزبورگ شکست غیرمنتظره هفته نخست را جبران کرد هفته دوم رقابتهای دسته اول باشگاه‌های آلمان، بوندس لیگا جمعه شب با برگزاری دیدار تیم‌های آگزبورگ و بوروسیا دورتموند آغاز شد. در این دیدار که به میزبانی تیم آگزبورگ برگزار شد بوروسیا دورتموند با حساب ۳ بر ۲ از…

جزئیات

شش بازیکن دورتموند به اردوی تیم ملی دعوت شدند

ﯾﻮﺍﺧﯿﻢ ﻟﻮﻭ ﺷﺶ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺭﺍ در آخرین لیست تیم ملی آلمان ﺩﻋﻮﺕ ﮐﺮﺩ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺑﺎ ۱۸ بازیکن از تیم ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ملث ﻣﺎﺭﯾﻮ ﮔﻮﻣﺰ ﻭ ﻣﺎﺭﮐﻮ ﺭﻭﯾﺲ، ﻭ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﺁﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﺭﻭﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺍﺷﺘﻮﺗﮕﺎﺭﺕ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎﯼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﻭ…

جزئیات

قرارداد چهار ساله برای کاگاوا

شینجی کاگاوا به زودی به دورتموند بازخواهد گشت. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ” ﺩﯾﻠﯽ ﻣﯿﻞ” کاگاوا ﯾﮏ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺴﺖ . ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﺷﻮﺩ . ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻌﻠﻮﻡ این ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺕ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ . ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﻃﺎﻟﺐ ۱۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﯾﻮﺭﻭ…

جزئیات

صحفاتی که بازی دورتموند و آگسبورگ را آنلاین پخش میکنند

 

بازی بورسیا دورتموند و آگسبورگ
را میتوانید در لینک های زیر به صورت آنلاین تماشا کنید

www.bundesliga-streams.net/live/borussia-dortmund-live-stream/channel-1/

www.spiegel.de/video/selbstbewusster-fc-augsburg-will-borussia-dortmund-schlagen-video-1322832.html

www.livetv.sx/de/eventinfo/248894_augsburg_dortmund/

اظهارات مسئولان باشگاه در باره این قرعه

تیم بروسیا دورتموند برای چهارمین بار در بازی های لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۴/۱۵ با آرسنال و به همراه تیم های گالاتاسرای ترکیه و اندرلخت بلژیک در گروه دی همگروه شد. اولین بازی این گروه در تاریخ ۱۶ و ۱۷ سپتامبر (۲۵ و ۲۶ شهریور) برگزار خواهد شد میشاییل تسورک مدیر ورزشی باشگاه گفت: من فکر میکنم گروه متعادلی می…

جزئیات

قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا *دورتموند دوباره به آرسنال رسید*

مراسم قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا ساعاتی پیش در شهر موناکو فرانسه انجام شد براین اساس شیرهای وستفالن در گروه چهار این مسابقات با تیم های آرسنال انگلیس – گالاتاسرای ترکیه و اندرلخت بلژیک هم گروه شد   قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است: گروه ۱ : آتلتیکومادرید- یوونتوس-…

جزئیات

ظاهرا کاگاوا به دورتموند برمی گردد

رویایی که هواداران باشگاه بروسیا دورتموند دو سال در سر داشتند، امکان دارد که به حقیقت بپیوندد. ظاهراً کاگاوا در حال بازگشت به باشگاه بروسیا دورتموند می‌باشد. بعد از اینکه فان خال تصمیم گرفت این بازیکن باشگاه را ترک کند، منچستر تصمیم دارد که کاگاوا را بفروشدبعد از گزارش امروز صبح پنج شنبه روزنامه روهر…

جزئیات

کی رشر بازی دورتموند-آگسبورگ را سوت خواهد زد

کنوت کی رشر همانند سال قبل بازی بین تیم های بروسیا دورتموند و آگسبروگ را قضاوت خواهد کرد این داور ۴۵ ساله تا به حال در رقابت های بوندس لیگا ۲۷ بار باری زنبورها قضاوت کرده است که حاصل آن ، ۱۴ برد ، ۵ تساوی و ۸ باخت بوده است کی رشر در فصل…

جزئیات

رونمایی از پیراهن دورتموند برای لیگ قهرمانان

باشگاه بروسیا دورتموند از لباس فصل جدید خود برای رقابت های لیگ قهرمانان اروپا رونمایی کرد کمپانی پوما مثل سال های قبل،عهده دار طراحی و تولید لباس های دورتموند برای رقابت های لیگ قهرمانان اروپا است قابل ذکر است که شرکت پوما به تازگی مقداری از سهام باشگاه دورتموند را نیز خریداری کرده است امروز…

جزئیات

ﺁﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟

ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۶ ﻭ ۱۷ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻭﻝ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻭ ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺭﺑﯽ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺷﺎﻟﮑﻪ ﻭ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﮐﻪ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺪﻭمان ﺯﯾﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ…

جزئیات