صحبتهای شورله بعد از دیدار مقابل برلین

شما اینجا هستید: