دورتموند پیتر اشتوگر بدون تاکتیک به نظر می رسد.

شما اینجا هستید: