گزارش بعد بازی : دورتموند ۷ – ۰ نورنبرگ

شما اینجا هستید: