کوبا به مدت چهار هفته از میادین دور خواهد بود

اخبار ناخوشایند برای باشگاه بروسیا دورتموند تمامی‌ ندارد. یاکوب بلاشچیکووسی نیز به دلیل مصدومیت چهار هفته مجبور به استراحت می باشد. او بعد از اینکه مصدومیت زانویش بر طرف شد، در تمرینات دیروز از ناحیه عضله دچار آسیب دیدگی شدامروز چهار شنبه، کوبا در تمرینات حضور پیدا نکرد چون این بازیکن ملی‌ پوش لهستانی در…

جزئیات

متس هوملس : از بازی کردن در دورتموند واقعا خوشحالم

متس هوملس  از سال ۲۰۰۸ ابتدا با قراردادی قرضی و ۱ ساله از بایرن مونیخ به دورتموند منتقل شد و سپس از سال ۲۰۰۹ به صورت قطعی به دورتموند پیوست این بازیکن ۲۵ ساله هفتمین فصل حضور خود را در این باشگاه سپری میکند و تا سال ۲۰۱۷ هم با دورتموند قرارداد دارد مدافع محبوب…

جزئیات

چیرو ایموبیله مصدوم از بازی خارج شد

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ، ﺧﺒﺮ ﺗﻠﺨﯽ ﺑﻮﺩ. ﭼﯿﺮﻭ ﺍﯾﻤﻮﺑﯿﻠﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎ ﻧﺮﻭﮊ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺮﮎ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺩﺭ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ﺍﯾﻦ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﺖ ﺟﺪﯼ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﺖ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ…

جزئیات

تمرینات باشگاه امروز یکشنبه‌ با ایلکای و کوبا

باوجود حضور نداشتن تعداد زیادی از بازیکنان باشگاه بروسیا دورتموند در تمرینات بدلیل بازیهای تیم‌ ملی‌، دیروز شنبه و امروز یکشنبه‌ دو بار  تمرین کردند. این تمرینات بخصوص برای ایلکای گوندوگان و یاکوب بلاشچیکووسکی بازیکنان مصدوم که بعد از بهبودی به تیم‌ بازگشتند، بسیار مهم بود بعد از مسابقه‌ای که روز جمعه انجام دادند، دیروز…

جزئیات

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺎ ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﺎﻥ ﮐِﻞ

ﺁﻗﺎﯼ ﮐِﻞ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﯿﻨﺠﯽ ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ ﭼﯿﺴﺖ ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﺎﻥ ﮐِﻞ : ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ . ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪ ﮔﻔﺘﯿﻢ، ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺑﻮﺩ. ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ .حالا که ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﺷﺪﻩ، ﺑﺎﯾﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ…

جزئیات

ﺩﻋﻮﺕ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺯ ﮊﻭﺯﻑ ﮔﯿﻮ

ﮊﻭﺯﻑ گیو ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺗﯿﻢ ﺩﻭﻡ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ جمهوری چک ۹۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ. ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺭﺍﺳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ۱:۰ ﻣﻘﺎﺑﻞ جمهوری چک ﭘﯿﺮﻭﺯ ﺷﺪ ﮔﯿﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ: ﺍﯾﻦ…

جزئیات

ﻣﺎﺭﮐﻮ ﺭﻭﯾﺲ : ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽﮐﻨﻢ

ﻣﺎﺭﮐﻮ ﺭﻭﯾﺲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ. ﺭﻭﯾﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ، ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﮐﺎﺩﺭ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺖ ۲۳:۱۵ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﻭﺳﺘﻔﺎﻟﻦ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﯽ ﺟﺎﻡ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﺯ…

جزئیات

ساعت و تاریخ بازیهای بعدی دورتموند مشخص شد

کمیته فدراسیون بوندس لیگا تاریخ بازیهای لیگ آلمان را از هفته هفتم تا یازدهم مشخص کرد. بازی بین بایرن مونیخ و بروسیا دورتموند در تاریخ شنبه اول ماه نوامبر ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران انجام خواهد شد. همینطور تاریخ و ساعت بازیهای دورتموند با تیمهای هامبورگ، کلن، هانوفر و گلادباخ نیز مشخص شد بازی خانگی…

جزئیات

گوندوگان بازی کرد و کاگاوا گًل زد

خبر مثبت از زمین تمرینات باشگاه بروسیا دورتموند در محله براکل. امروز در یک مسابقه داخلی‌ باشگاه با ترکیبی‌ از بازیکنان تیم‌ اول و دوم دورتموند، ایلکای گوندوگان رسما به تیم‌ بازگشت. در این مسابقه که دو نیمه ۳۵ دقیقه‌ای داشت، بازیکن ملی‌ پوش تیم‌ ملی‌ آلمان در یک نیمه بازی کرد   همینطور کوبا…

جزئیات

معنی‌ این کلمه “هِیا بِ فائو بِ” چی‌ هست

خیلی‌ها می‌‌پرسند معنی‌ این کلمه “هِیا بِ فائو بِ” چی‌ هست.  در اصل این کلمه “هِیا” یک لغت سوئدی هست و یک “آوازه نبرد” می‌باشد. داستان بدین صورت می‌باشد. در جام جهانی‌ ۱۹۵۸ که در سوئد برگزار شد، در مرحله نیمه نهایی آلمان با سوئد بازی کرد که این بازی در آلمان به معنای “بازی…

جزئیات

کادر تیم‌ دورتموند برای لیگ قهرمانان مشخص شد

باشگاه بروسیا دورتموند کادر تیم‌ خود را برای فصل ۲۰۱۴/۱۵ در لیگ قهرمانان مشخص کرد. این لیست ۲۵ بازیکن را در بر می‌گیرد. دونگ وون جی‌ در این لیست نمی‌باشد و در عوض مارک هورنشوه کاپیتان تیم‌ دوم دورتموند شامل این لیست می‌باشد. دلیل واضح این امر قانونیست که از طرف یوفا مشخص شده است…

جزئیات

یوفا تغییر رده بندی در سید لیگ قهرمانان را برسی‌ می‌کند

 اتحادیه فوتبال اروپا تصمیم دارد،  تغییر سیستم رده بندی در سید قرعه کشی‌ برای دور گروهی لیگ قهرمانان را بررسی‌ کند. در این مورد با مربّیان باشگاهای بزرگ اروپا که در نشست دو روزه این انجمن در نیان شرکت داشتند، صحبتهایی شد یکی‌ از این گزینه‌ها این بود که قهرمانان لیگ‌های بزرگ اروپا خود به خود…

جزئیات

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻬﺎﯼ ﺭﻗﯿﺐ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ

 ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ “ﺪﯼ” ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺁﺭﺳﻨﺎﻝ، ﮔﺎﻻﺗﺎﺳﺎﺭﺍﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ﻭ ﺍﻧﺪﺭﻟﺨﺖ ﻣﯿﺮﻭﺩ. ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺍِﻑ ﺳﯽ ﺁﺭﺳﻨﺎﻝ ﺁﺭﺳﻨﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ هفدﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﺒﺘﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﮐﺮﺩ . ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ…

جزئیات

ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻋﻤﻞ ﺷﺪ ﻭ ﻭﺍﺗﺴﮑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺕ ﺭﻭﯾﺲ ﺭﺍ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮﺩ

ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺯﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﯿﻢ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﯾﻮﺍﺧﯿﻢ ﻭﺍﺗﺴﮑﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ ﻣﺎﺭﮐﻮ ﺭﻭﯾﺲ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮﺩ ﺍﻣﺮﻭﺯ (ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ) ﺩﮐﺘﺮ ﻫﺎﯾﻨﺘﺲ ﯾﻮﺭﮔﻦ ﺁﯾﺶ ﻫﻮﺭﻥ ﺩﺭ ”…

جزئیات