گزارش تمرینات امروز باشگاه در اردو

نویسنده: نیما دانشپور تعطیلات سپری شد و ۹ روز اردو در اسپانیا برای ۲۶ بازیکن دورتموند روزهای سختی خواهد بود. تمرینات امروز ساعت ۱۰:۰۰ صبح شروع شد و پس از آن بازیکنان برای صرف ناهار و استراحت به هتل برگشتند. پس از آن کنفرانس خبری با سباستیان کِل انجام شد و بازیکنان دیگر نیز مصاحبه…

جزئیات

ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﺎﻥ ﮐِﻞ: ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ

نویسنده: حسین صداقتﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﺎﻥ فصل ﭘﺎیانی ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺍﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﭘﯿﺶ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﮐﻔﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﯿﺦ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ خواهد کرد. ﺍﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ…

جزئیات

گزارش اولین روز تمرینات تیم‌ در اردوی تدارکاتی

نویسنده: حسین صداقت  به گزارش کانون هواداران ایرانی‌ باشگاه بروسیا دورتموند به نقل از وب سایت باشگاه، کادر فنی‌ باشگاه به همراهی یورگن کلوپ در بهترین شرایط ممکن، آسمان آبی با آفتاب درخشان، دمای حدود ۲۰ درجه، تیم‌ را ساعت ۱۰ صبح به زمین برای تمرینات فرستادند. امروز پس از سخنرانی‌ کوتاه ساعت ۱۰ صبح…

جزئیات

مصاحبه با کمپل در اردو: من می‌توانم با انتظاراتی که از من دارند بخوبی روبرو شوم

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﺍﻣﻀﺎی ﮐﻤﭙﻞ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﺍﻣﻀﺎ ﺑﻮﺩ. ﮐﻮﯾﻦ ﮐﻤﭙﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﯿﻢ ﻓﺼﻞ اول ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﻣﯿﺰ، ﺍﻣﯿﺪ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺭﺩﻭﯼ…

جزئیات

گزارش ویژه کانون هواداران دورتموند از جام ملتهای آسیا

به دلیل اینکه همه ما ایرانی هستیم و نتیجه بازیهای تیم ملی اهمیت ویژهای برای ما دارد، تصمیم داریم گزارش هر بازی را برای شما نوشته و تحلیل کنیم. تیم ملی ایران در گروه c با تیم های بحرین، امارات و قطر هم گروه است و امروز اولین بازی خودش در جام ملتها را با…

جزئیات

امروز تیم‌ دورتموند به مدت یک هفته عازم اسپانیا شد

 نویسنده: حسین صداقت  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯ، ﺗﯿﻢ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ” ﺳﺎﻥ ﺧﺎﻭﯾﺮ” ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ “ﻣﻮﺭﺳﯿﺎ” ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﺭﺧﺸﺎنی ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﮐﺮﺩ. ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻥ ﺷﻮﻟﺘﺲ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺗﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﻋﺎﺯﻡ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﮕﺎ ﺍﺭﺩﻭﯼ…

جزئیات

ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﺯ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﯿﮑﻨﺪ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﺠﻠﻪ ﮐﯿﮑﺮ، ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻋﺎﺯﻡ ﺍﺭﺩﻭﯼ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﻻ ﻣﺎﻧﮕﺎ ﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺍﺭﺩﻭﯼ ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﺎﻥ ﮐِﻞ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺍﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﺍﻣﺎ ﺁﯾﺎ ﺍﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ؟…

جزئیات

ﻭﺍﯾﺪﻧﻔﻠﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ “WAZ” ، ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻭﺍﯾﺪﻧﻔﻠﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﺩ. ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ اتفاق ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺯﯾﻞ، ﺷﻬﺮﺕ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻟﻄﻤﻪ ﺩﯾﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺍین طور ﮐﻪ ﺑﻪ…

جزئیات

دورم از بیماری رهایی یافت، رویس کامل به تمرینات بازگشت

به گزارش کانون هواداران ایرانی دورتموند و به نقل از سایت باشگاه، شهر دورتموند در روز پنج شنبه هوای بارانی با دمای پنج درجه سانتیگراد را تجربه کرد. با این حال، آب و هوای شهر، خلق یورگن کلوپ سرمربی تیم را عوض نکرد و او با گرمی تمرینات جدی سوم و چهارم تیم در سال…

جزئیات

ﺩﺍﻡ : ﻫﻨﻮﺯ امید ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺍﺳﺖ.

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﯿﻔﺎ، ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻑ ﺩﺍﻡ، ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺍﺳﺒﻖ ﺑﺎﯾﺮ ﻟﻮﺭﮐﻮﺯﻥ ﻭ ﮐﻠﻦ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﺩﺍﺭد. ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﻗﻮﯼ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺗﯿﻢ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ…

جزئیات

ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻋﻠﯽ ﺭﻏﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻭﻝ ﻓﺼﻞ، ﺍﺯ ﺗﯿﻢ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺮﻭﺭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ، ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﻮﻧﺪﺳﻠﯿﮕﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﯿﻢ همچنان پشت ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ شان ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﯿﻢ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﺯ ۱۷ ﺑﺎﺯﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ…

جزئیات

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻮﭖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯼ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ. ﮐﻠﻮﭖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ – ﺷﺎﯾﺪ – ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ…

جزئیات

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻻﮐﺘﺎﺕ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻻﮐﺘﺎﺕ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ. ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﺑﺴﯿﺎﺭ شاد و ﺧﻮﺵ بین ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻻﯾﻞ آن، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ…

جزئیات

شایعه جدید: فیورنتینا علاقمند به جذب وایدنفلر

نویسنده: وحید محجوب به گزارش کانون هواداران ایرانی‌ باشگاه بروسیا دورتموند به نقل از مجله اشپورت بیلد، پس از لوکاس پودولسکی بزودی یکی دیگر از قهرمانان جام جهانی میتواند به لیگ ایتالیا ملحق شود. طبق گزارش سایت اونلاین پورتال “violanews.com”، ظاهراً فیورنتینا ، سنگربان بروسیا دورتموند،رومن وایدنفلر را برای حفاظت از دروازه خود زیر نظر…

جزئیات

بازی دراماتیک دورتموند و لاکرونیا در جام یوفای ۱۹۹۴/۹۵

ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ – ﺟﺪﯾﺪﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎﯼ ﺣﺴﺎﺱ و دراماتیک ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ، ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻻﮔﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ اخیرﺍ صورت و به راحتی در خاطر فوتبال دوستان جای گرفته است؛ در حالی که ﺍﮐﺜﺮ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺯﯼ خاطر انگیز ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻻﮐﺮﻭﻧﯿﺎ ﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ. در…

جزئیات