آیا مارکو رویس زودتر ازتصور به تمرینات برمی گردد؟

نویسنده: ستاره ساوانا به گزارش کانون هواداران ایرانی‌ باشگاه بروسیا دورتموند به نقل از روزنامه بیلد، باشگاه بروسیا دورتموند بعد از پیروزی با نتیجه ۱:۰ مقابل هوفن‌هایم، نفس عمیقی کشید. در پی آن، خبر خوب جدیدی وجود داشت. دیروز شنبه ساعت ۱۲:۴۰ ، چهارده ساعت پس از چهارمین پیروزی دورتموند در این فصل، مارکو رویس…

جزئیات

۸۰۰۰۰ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺩﻧﺪ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺐ، ۸۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﻌﺎﺭ ” ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎﯾﯽ ﺷﺪﯼ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ” ، ﺗﯿﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻭ با ﺗﺸﻮﯾﻖ های ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ای ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﺵ…

جزئیات

جو ﺧﻮﺏ ﺗﯿﻢ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ و بازگشت سوکراتیس به تمرینات

نویسنده: حسین صداقت ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮﻓﻦﻫﺎﯾﻢ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ، ﺩﯾﺮﻭﺯ (ﺷﻨﺒﻪ) ﺩﺭ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ، ﻓﻀﺎﯼ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺨﺸﯽ حکم فرما بود. ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺭﺯﺭﻭ ﺗﯿﻢ، ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﻮﮐﺮﺍﺗﯿﺲ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﻣﯿﺎنی ﺗﯿﻢ نیز ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ پایین متن ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﻮﮐﺮﺍﺗﯿﺲ امیدوار…

جزئیات

ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ۱:۰ بحران ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮﺩ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ناخریشتن، ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮﻓﻦﻫﺎﯾﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺗﯿﻢ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ…

جزئیات

ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﯾﺸﺐ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ، ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺩﯾﺸﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮﻓﻦﻫﺎﯾﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ تا حدی از ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﻫﺎ ﺷﺪ. ﺍﯾﻠﮑﺎﯼ ﮔﻮﻧﺪﻭﮔﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺧﻮﺏ ﻭ دلچسب میکرد و ﺻﺤﺒﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ. ﯾﻮﺭﮔﻦ…

جزئیات

گزارش اختصاصی از جشن کریسمس باشگاه و حضور مجدد سرپرست کانون هواداران ایرانی‌ دورتموند

نویسنده: حسین صداقت باری دیگر ماه دسامبر آمد و امسال هم جشن سالیانه باشگاه دورتموند به مناسبت پیشواز کریسمس و تجدید پیمان با کانون های هواداران در ساعت ۶ عصر روز سه شنبه، دوم دسامبر و در جایگاه VIP ورزشگاه وستفالن برگزار شد و نمایندگان کانون های هواداری مختلف باشگاه به دیدار بازیکنان، کادر فنی…

جزئیات

دورتموند ۱ – ۰ هافنهایم * غرش شیر خفته *

از هفته چهاردهم بوندسلیگا آلمان جمعه شب بروسیا دورتموند میزبان هافنهایم بود شیرهای وستفالن توانستند با نتیجه ۱ بر صفر حریف سخت کوش خود را شکست دهند بازیکنان دورتموند از همان ابتدای بازی کوبنده و با انگیزه بازی را آغاز کردند و سرانجام در دقیقه ۱۷ روی سانتر زیبای اوبامیانگ مهاجم گابنی دورتموند این ایلکای…

جزئیات

تماشای بازی دورتموند با هوفن‌هایم و ترکیب احتمالی‌ این بازی

نویسنده: شاهرخ جاویدراد امشب ساعت ۲۳:۰۰ به وقت ایران چهاردهمین بازی بوندس لیگا بین باشگاه بروسیا دورتموند و هوفن‌هایم در ورزشگاه وستفالن برگزار خواهد شد. این بازی را از طریق شبکه‌های رایگانه زیر میتوانید تماشا کنید TRT HD این هم لینک تماشای بازی از طریق اینترنت که یک ساعت قبل از بازی کانالهای پخش بازی…

جزئیات

کارزار با هافنهایم: کلوپ بازیکنان توانمند می خواهد

به گزارش کانون هواداران ایرانی دورتموند و به نقل از سایت باشگاه، برای اولین بار از ماه آگوست، دورتموند یک برنامه تمرینی در طول یک هفته به همراه تنها یک بازی در پایان آن هفته دارد. اگر چه فاصله بین بازی فرانکفورت در یکشنبه و هافنهایم در جمعه کمتر از یک هفته است ولی تیم…

جزئیات

“پیر امریک اوبامیانگ” در لیست پنج مرد برتر آفریقا

مترجم: محیا رصافیان به گزارش کانون هواداران دورتموند به نقل از مجله  بیلد : نام ستاره بروسیا دورتموند “پیر امریک اوبامیانگ” در لیست پنج مرد برتر برای جایزه بهترین بازیکن ۲۰۱۴ آفریقا قرار گرفته است. این فوروارد ۲۵ ساله اهل گابنی،با به ثمر رساندن ۲۶ گل در ۶۸ بازی توانسته است که تاثیرات زیادی در بوندسلیگا…

جزئیات

“ﻣﺎ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺍﺭ ﺳﻘﻮﻁ ﻫﺴﺘﯿﻢ”

نویسنده: سهیل اعرابی و حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ،ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ۸۵ ﺷﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪﮐﻪ ۶/۵ ﺷﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. این آمار در عمل ﺁﻣﺎﺭ ﺑﺪﯼﻧﯿﺴﺖ. ﻭﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ۱۶/۵ ﺩﺭﺻﺪﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ و…

جزئیات

گوندگان درپست جدید به میدان خواهد رفت.

نویسنده: سهیل اعرابی به گزارش کانون هواداران ایرانی دورتموند و به نقل از روزنامه روهر ناخریخشتن: تیم بروسیا دورتموند که در چندین هفته، نتایج ضعیفی داشته این بار با تغییرات اساسی به مصاف هافنهایم خواهد رفت. به نظرمی رسد ایلکای گوندگان از پست هافبک دفاعی به پست هافبک تهاجمی انتقال یابد. در تمرینات روز چهارشنبه…

جزئیات

ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﻫﻮﻓﻦ ﻫﺎﯾﻢ

نویسنده: حسین صداقت ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﻮﻧﺪﺱ ﻟﯿﮕﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﺳﺎﻋﺖ ۲۳:۰۰ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮﻓﻦ ﻫﺎﯾﻢ، ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ شایعه ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﺳﺮﻣﺮﺑﯿﮕﺮﯼ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ را ﺭﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: “ﻣﻦ ﺑﻪ…

جزئیات

“مردم پر از اعتماد،اعتماد به نفس و امید هستند”

نویسنده:  مژگان رافت  به گزارش کانون  هواداران دورتموند به نقل از وب سایت باشگاه  در حال حاضر شرایط تیم به گونه ای است که باید همه تمرکز بازیکنان روی فوتبال باشد ،اما در روز سه شنبه بازیکنان و مربیان باشگاه خوشحال بودند که در دو مراسم ، دور از زمین فوتبال شرکت کردند. بعد از…

جزئیات

تیم دورتموند به دیدار کودکان در بیمارستان رفتند.

نویسنده : مژگان رافت  تیم دورتموند به دیدار کودکان در بیمارستان رفتند. با توجه به وضعیت تیم انتظار میرود که بازیکنان تنها تمرکز خود را روی فوتبال بگذارند.اما این یک دیدار ویژه برای آنها به حساب می آید , چرا که در تقویم آن ها تقریبا ۲۰ سال است که بازیکنان تیم این کار را…

جزئیات