گوندوگان بازی کرد و کاگاوا گًل زد

خبر مثبت از زمین تمرینات باشگاه بروسیا دورتموند در محله براکل. امروز در یک مسابقه داخلی‌ باشگاه با ترکیبی‌ از بازیکنان تیم‌ اول و دوم دورتموند، ایلکای گوندوگان رسما به تیم‌ بازگشت. در این مسابقه که دو نیمه ۳۵ دقیقه‌ای داشت، بازیکن ملی‌ پوش تیم‌ ملی‌ آلمان در یک نیمه بازی کرد   همینطور کوبا…

جزئیات

معنی‌ این کلمه “هِیا بِ فائو بِ” چی‌ هست

خیلی‌ها می‌‌پرسند معنی‌ این کلمه “هِیا بِ فائو بِ” چی‌ هست.  در اصل این کلمه “هِیا” یک لغت سوئدی هست و یک “آوازه نبرد” می‌باشد. داستان بدین صورت می‌باشد. در جام جهانی‌ ۱۹۵۸ که در سوئد برگزار شد، در مرحله نیمه نهایی آلمان با سوئد بازی کرد که این بازی در آلمان به معنای “بازی…

جزئیات

کادر تیم‌ دورتموند برای لیگ قهرمانان مشخص شد

باشگاه بروسیا دورتموند کادر تیم‌ خود را برای فصل ۲۰۱۴/۱۵ در لیگ قهرمانان مشخص کرد. این لیست ۲۵ بازیکن را در بر می‌گیرد. دونگ وون جی‌ در این لیست نمی‌باشد و در عوض مارک هورنشوه کاپیتان تیم‌ دوم دورتموند شامل این لیست می‌باشد. دلیل واضح این امر قانونیست که از طرف یوفا مشخص شده است…

جزئیات

یوفا تغییر رده بندی در سید لیگ قهرمانان را برسی‌ می‌کند

 اتحادیه فوتبال اروپا تصمیم دارد،  تغییر سیستم رده بندی در سید قرعه کشی‌ برای دور گروهی لیگ قهرمانان را بررسی‌ کند. در این مورد با مربّیان باشگاهای بزرگ اروپا که در نشست دو روزه این انجمن در نیان شرکت داشتند، صحبتهایی شد یکی‌ از این گزینه‌ها این بود که قهرمانان لیگ‌های بزرگ اروپا خود به خود…

جزئیات

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻬﺎﯼ ﺭﻗﯿﺐ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ

 ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ “ﺪﯼ” ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺁﺭﺳﻨﺎﻝ، ﮔﺎﻻﺗﺎﺳﺎﺭﺍﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ﻭ ﺍﻧﺪﺭﻟﺨﺖ ﻣﯿﺮﻭﺩ. ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺍِﻑ ﺳﯽ ﺁﺭﺳﻨﺎﻝ ﺁﺭﺳﻨﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ هفدﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﺒﺘﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﮐﺮﺩ . ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ…

جزئیات

ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻋﻤﻞ ﺷﺪ ﻭ ﻭﺍﺗﺴﮑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺕ ﺭﻭﯾﺲ ﺭﺍ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮﺩ

ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺯﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﯿﻢ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﯾﻮﺍﺧﯿﻢ ﻭﺍﺗﺴﮑﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ ﻣﺎﺭﮐﻮ ﺭﻭﯾﺲ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮﺩ ﺍﻣﺮﻭﺯ (ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ) ﺩﮐﺘﺮ ﻫﺎﯾﻨﺘﺲ ﯾﻮﺭﮔﻦ ﺁﯾﺶ ﻫﻮﺭﻥ ﺩﺭ ”…

جزئیات

ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ

ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎﯼ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺗﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﻧﺪﮎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﻋﻼﻗﻪ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺎ ﺁﻣﺪﻥ ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ. ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﺑﻤﺪﺕ ۲۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻭﺭﺯﺵ…

جزئیات

وب سایت دورتموند کاملا دگرگون شد

تب بازگشت کاگاوا وب سایت دورتموند را کاملا دگرگون کرد، به طوری که تا کنون ۵۰۰۰ پیراهن به فروش رسید دیروز شینجی تمرینات خود را آغاز کرده و شماره ۷ به او تعلق گرفت. اگر او بعد بازگشت، نخستین گلش را در مقابل دیوار زرد به ثمر برساند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از وقتی که…

جزئیات

رویس ناکامی جام جهانی را برطرف کرد

مارکو رویس در بازی با آوگسبورگ نشان داد که یک هفته تمرین چقدر ارزش دارد. او در بازی با لورکوزن بعد از بازگشت از مصدومیت بدلیل تمرینات و بازی کم نتوانست بازی خود را به نمایش بگذارد اما در بازی با آوگسبورگ نشان داد که موتور تیم‌ است و توربو را استارت زد۱۱ دقیقه اول…

جزئیات

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﻭﺭﻡ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ

ﺍﺭﯾﮏ ﺩﻭﺭﻡ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺩﻓﺎﻉ چپ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۵ ﺳﺎﻝ و ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩ ﺩورﻡ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺵ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ۲۰۱۷ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩ و ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ…

جزئیات

ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﺪ

ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻭ به ندرت ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ بسیار سخت گذشت . ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ این ﮔﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺭﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﻃﻨﺶ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﻟﯿﮓ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﺩ. ﺩﺭﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﻧﺪﺱ ﻟﯿﮕﺎ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍﺷﺖ…

جزئیات

دورتموند انتقال کاگاوا را تایید کرد

چند لحظه پیش باشگاه بروسیا دورتموند در وب سایت خود این انتقال را با عنوان ” شینجی کاگاوا به دورتموند بازگشت” اعلام نمود. متن این خبربه این صورت می‌باشد شینجی کاگاوا به باشگاه بروسیا دورتموند باز گشت. بازیکن ۲۵ ساله ژاپنی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ پیراهن دورتموند را میپوشید، امروز یکشنبه‌ بعد از ظهر…

جزئیات

ﮔﻮﻧﺪﻭﮔﺎﻥ ﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ

ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻠﮑﺎﯼ ﮔﻮﻧﺪﻭﮔﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ، ﺍﻣﺎ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺍﯾﻠﮑﺎﯼ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺁﻭﮔﺴﺒﻮﺭﮒ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﻗﯿﻘﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ (ﺭﺍﻣﻮﺱ ﻭ ﺑﻨﺪﺭ ) ، ﺷﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻣﺨﺘﺼﺮﯼ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ…

جزئیات