رویس ناکامی جام جهانی را برطرف کرد

مارکو رویس در بازی با آوگسبورگ نشان داد که یک هفته تمرین چقدر ارزش دارد. او در بازی با لورکوزن بعد از بازگشت از مصدومیت بدلیل تمرینات و بازی کم نتوانست بازی خود را به نمایش بگذارد اما در بازی با آوگسبورگ نشان داد که موتور تیم‌ است و توربو را استارت زد۱۱ دقیقه اول…

جزئیات

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﻭﺭﻡ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ

ﺍﺭﯾﮏ ﺩﻭﺭﻡ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺩﻓﺎﻉ چپ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۵ ﺳﺎﻝ و ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩ ﺩورﻡ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺵ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ۲۰۱۷ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩ و ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ…

جزئیات

ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﺪ

ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻭ به ندرت ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ بسیار سخت گذشت . ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ این ﮔﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺭﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﻃﻨﺶ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﻟﯿﮓ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﺩ. ﺩﺭﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﻧﺪﺱ ﻟﯿﮕﺎ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍﺷﺖ…

جزئیات

دورتموند انتقال کاگاوا را تایید کرد

چند لحظه پیش باشگاه بروسیا دورتموند در وب سایت خود این انتقال را با عنوان ” شینجی کاگاوا به دورتموند بازگشت” اعلام نمود. متن این خبربه این صورت می‌باشد شینجی کاگاوا به باشگاه بروسیا دورتموند باز گشت. بازیکن ۲۵ ساله ژاپنی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ پیراهن دورتموند را میپوشید، امروز یکشنبه‌ بعد از ظهر…

جزئیات

ﮔﻮﻧﺪﻭﮔﺎﻥ ﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ

ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻠﮑﺎﯼ ﮔﻮﻧﺪﻭﮔﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ، ﺍﻣﺎ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺍﯾﻠﮑﺎﯼ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺁﻭﮔﺴﺒﻮﺭﮒ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﻗﯿﻘﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ (ﺭﺍﻣﻮﺱ ﻭ ﺑﻨﺪﺭ ) ، ﺷﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻣﺨﺘﺼﺮﯼ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ…

جزئیات

فوری: ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺴﺖ

ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ۲۵ ﺳﺎﻟﻪ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ کرﺩ. ﮐﺎﮔﺎﻭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﯾﮏ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۴ ﺳﺎﻝ ﺗﺎ سال ۲۰۱۸ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﺮﺩ. ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺒﻠﻎ ۸ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﯾﻮﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﮐﺮﺩ ﻣﯿﺸﺎﺋﻞ ﺗﺴﻮﺭﮎ ﻣﺪﯾﺮ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﺁﻭﮔﺴﺒﻮﺭﮒ ﻋﺎﺯﻡ…

جزئیات

ﯾﻮﻧﺎﺱ ﻫﻮﻓﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻨﺘﺲ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻫﺮ ﻧﺎﺧﺮﯾﺸﺘﻦ، ﯾﻮﻧﺎﺱ ﻫﻮﻓﻤﺎﻥ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﺳﯿﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ “ﺍِﻑ ﺍِﺱ ﻓﺎﺋﻮ ﻣﺎﯾﻨﺘﺲ” ، ﺗﯿﻢ ﺭﻗﯿﺐ ﺩﺭ ﺑﻮﻧﺪﺱ ﻟﯿﮕﺎ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﺩ  ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﺎﯾﻨﺘﺲ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﭘﯿﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻮﻓﻤﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺩ ﻫﻮﻓﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ…

جزئیات

نسخه فارسی مصاحبه اعضای کانون با شبکه و د آر

در این فیلم که در سرتاسر آلمان پخش شد چگونگی تشکیل و تأسیس کانون از زبان شاهرخ جاوید راد سرپرست کانون تشریح شد. در این فیلم نیز اعضای دیگر کانون در آلمان را می‌بینید که در قبل از بازی بوندس لیگا به ورزشگاه رفتند همان طور که وعده داده بودیم نسخه فارسی این فیلم رو…

جزئیات

صحبتهای یورگن کلوپ بعد از بازی با آوگسبورگ

ﯾﻮﺭﮔﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﯾﺸﺐ ﺑﺎ ﺍﻭﮔﺴﺒﻮﺭﮒ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺵ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ پیروزی پر ﺍﺿﻄﺮﺍبی ﺑﻮﺩ، ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﺒﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﺯﯼ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ و ﯾﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮب ﺩﺭ ﺑﻮﻧﺪﺱ ﻟﯿﮕﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﻭ عملکرد ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩﺍﯼ پس از ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﻟﻮﺭﮐﻮﺯﻥ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ . ﻣﺎ ﺗﯿﻢ…

جزئیات

پیروزی دورتموند مقابل آگسبورگ

تیم فوتبال بوروسیا دورتموند با پیروزی در زمین آگزبورگ شکست غیرمنتظره هفته نخست را جبران کرد هفته دوم رقابتهای دسته اول باشگاه‌های آلمان، بوندس لیگا جمعه شب با برگزاری دیدار تیم‌های آگزبورگ و بوروسیا دورتموند آغاز شد. در این دیدار که به میزبانی تیم آگزبورگ برگزار شد بوروسیا دورتموند با حساب ۳ بر ۲ از…

جزئیات

شش بازیکن دورتموند به اردوی تیم ملی دعوت شدند

ﯾﻮﺍﺧﯿﻢ ﻟﻮﻭ ﺷﺶ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺭﺍ در آخرین لیست تیم ملی آلمان ﺩﻋﻮﺕ ﮐﺮﺩ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺑﺎ ۱۸ بازیکن از تیم ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ملث ﻣﺎﺭﯾﻮ ﮔﻮﻣﺰ ﻭ ﻣﺎﺭﮐﻮ ﺭﻭﯾﺲ، ﻭ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﺁﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﺭﻭﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺍﺷﺘﻮﺗﮕﺎﺭﺕ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎﯼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﻭ…

جزئیات

قرارداد چهار ساله برای کاگاوا

شینجی کاگاوا به زودی به دورتموند بازخواهد گشت. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ” ﺩﯾﻠﯽ ﻣﯿﻞ” کاگاوا ﯾﮏ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺴﺖ . ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﺷﻮﺩ . ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻌﻠﻮﻡ این ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺕ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ . ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﻃﺎﻟﺐ ۱۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﯾﻮﺭﻭ…

جزئیات

صحفاتی که بازی دورتموند و آگسبورگ را آنلاین پخش میکنند

 

بازی بورسیا دورتموند و آگسبورگ
را میتوانید در لینک های زیر به صورت آنلاین تماشا کنید

www.bundesliga-streams.net/live/borussia-dortmund-live-stream/channel-1/

www.spiegel.de/video/selbstbewusster-fc-augsburg-will-borussia-dortmund-schlagen-video-1322832.html

www.livetv.sx/de/eventinfo/248894_augsburg_dortmund/

اظهارات مسئولان باشگاه در باره این قرعه

تیم بروسیا دورتموند برای چهارمین بار در بازی های لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۴/۱۵ با آرسنال و به همراه تیم های گالاتاسرای ترکیه و اندرلخت بلژیک در گروه دی همگروه شد. اولین بازی این گروه در تاریخ ۱۶ و ۱۷ سپتامبر (۲۵ و ۲۶ شهریور) برگزار خواهد شد میشاییل تسورک مدیر ورزشی باشگاه گفت: من فکر میکنم گروه متعادلی می…

جزئیات