جزییات

تاریخ Time League Season
آذر ۲۰, ۱۳۹۷ ۲۳:۳۰ لیگ قهرمانان ۲۰۱۸/۱۹

Venue

ورزشگاه لویی دوم
۷ Avenue des Castelans, 98000 Monaco