بازی های دورتموند

۰ - ۳
بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
فولکس‌واگن آرنا

ف اف ال ولفسبورگ — بروسیا دورتموند

۲ - ۰
بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند — هرتا برلین

۰ - ۰
بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
شوارتس والد اشتادیون

اِس سی‌ فرایبورگ — بروسیا دورتموند

۳ - ۱
لیگ قهرمانان
۲۰۱۷/۱۸
ورزشگاه ومبلی

تاتنهام هاتسپر — بروسیا دورتموند

۵ - ۰
بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند — اف ث کلن

۲۳:۰۰
بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
ایمتک آرنا

هامبورگ — بروسیا دورتموند

۲۱:۰۰
بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند — بوروسیا مونشن‌گلادباخ

۲۳:۱۵
لیگ قهرمانان
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند — رئال مادرید

۱۸:۰۰
بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
اس گ ال آرنا

اف ث آگسبورگ — بروسیا دورتموند

۱۸:۰۰
بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند — رازِن بال لایپزیگ

۲۳:۱۵
لیگ قهرمانان
۲۰۱۷/۱۸
ورزشگاه جی اس پی

آپوئل نیکوزیا — بروسیا دورتموند

۱۸:۰۰
بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
کومرتس بانک آرنا

اینتراخت فرانکفورت — بروسیا دورتموند

۱۸:۰۰
بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
ها د ای آرنا

هانوفر — بروسیا دورتموند

۲۳:۱۵
لیگ قهرمانان
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند — آپوئل نیکوزیا

۱۸:۰۰
بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند — بایرن مونیخ

۱۸:۰۰
بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
مرسدس بنز آرنا

فاو اف ب اشتوتگارت -- بروسیا دورتموند

۲۳:۱۵
لیگ قهرمانان
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند — تاتنهام هاتسپر

۱۸:۰۰
بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند — شالکه ۰۴

۱۸:۰۰
بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
با‌ی‌آرنا

بایر لورکوزن — بروسیا دورتموند

۲۳:۱۵
لیگ قهرمانان
۲۰۱۷/۱۸

رئال مادرید — بروسیا دورتموند

۱۸:۰۰
بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند — وردر برمن

۱۸:۰۰
بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
اوپل آرنا

ماینتس ۰۵ — بروسیا دورتموند

۱۸:۰۰
بوندسلیگا
۲۰۱۷/۱۸
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند — هوفن‌هایم ۱۸۹۹