بازی های باشگاه بروسیا دورتموند در فصل ۲۰۱۶/۱۷

۱ - ۲
جام حذفی
۲۰۱۶/۱۷
استادیوم المپیک

اینتراخت فرانکفورت — بروسیا دورتموند

۴ - ۳
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند — وردر برمن

۱ - ۱
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
اس گ ال آرنا

اف ث آگسبورگ — بروسیا دورتموند

۲ - ۱
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند — هوفن‌هایم ۱۸۹۹

۰ - ۰
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند — اف ث کلن

۲ - ۳
جام حذفی
۲۰۱۶/۱۷
آلیانس آرنا

بایرن مونیخ — بروسیا دورتموند

۳ - ۲
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
بوروسیا پارک

بوروسیا مونشن‌گلادباخ — بروسیا دورتموند

۳ - ۱
لیگ قهرمانان
۲۰۱۶/۱۷
ورزشگاه لویی دوم

آ اِس موناکو — بروسیا دورتموند

۳ - ۱
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند — اینتراخت فرانکفورت

۲ - ۳
لیگ قهرمانان
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند — آ اِس موناکو

۴ - ۱
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
آلیانس آرنا

بایرن مونیخ — بروسیا دورتموند

۳ - ۰
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند — هامبورگ

۱ - ۱
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
فلتینس آرنا

شالکه ۰۴ — بروسیا دورتموند

۱ - ۰
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند — اف ث اینگولشتادت

۰ - ۳
جام حذفی
۲۰۱۶/۱۷
فریمو اشتادیون

اشپورت فرویندِ لوتِ — بروسیا دورتموند

۲ - ۱
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
استادیوم المپیک

هرتا برلین — بروسیا دورتموند

۴ - ۰
لیگ قهرمانان
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند vs بنفیکا لیسبون

۶ - ۲
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند vs بایر لورکوزن

۰ - ۳
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷

اِس سی‌ فرایبورگ vs بروسیا دورتموند

۳ - ۰
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند vs ف اف ال ولفسبورگ

۱ - ۰
لیگ قهرمانان
۲۰۱۶/۱۷
استادیو دا لوز

بنفیکا لیسبون vs بروسیا دورتموند

۲ - ۱
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
ورزشگاه مرک

دارمشتات ۹۸ vs بروسیا دورتموند

۴ - ۳
جام حذفی
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند vs هرتا برلین

۱ - ۰
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند vs رازِن بال لایپزیگ

۱ - ۱
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
اوپل آرنا

ماینتس ۰۵ vs بروسیا دورتموند

۱ - ۲
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
ورزشگاه وزر

وردر برمن vs بروسیا دورتموند

۱ - ۱
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند vs اف ث آگسبورگ

۲ - ۲
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
ویرسول راین نکار آرنا

هوفن‌هایم ۱۸۹۹ vs بروسیا دورتموند

۱ - ۱
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
راین انرژی

اف ث کلن vs بروسیا دورتموند

۲ - ۲
لیگ قهرمانان
۲۰۱۶/۱۷

رئال مادرید vs بروسیا دورتموند

۴ - ۱
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند vs بوروسیا مونشن‌گلادباخ

۲ - ۱
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
کومرتس بانک آرنا

اینتراخت فرانکفورت vs بروسیا دورتموند

۸ - ۴
لیگ قهرمانان
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند vs لژیا ورشو

۱ - ۰
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند vs بایرن مونیخ

۲ - ۵
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
ایمتک آرنا

هامبورگ vs بروسیا دورتموند

۱ - ۰
لیگ قهرمانان
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند vs اسپورتینگ لیسبون

۰ - ۰
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند vs شالکه ۰۴

۴ - ۱
جام حذفی
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند vs یونیون برلین

۳ - ۳
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
آئودی اشپرت پارک

اف ث اینگولشتادت vs بروسیا دورتموند

۱ - ۲
لیگ قهرمانان
۲۰۱۶/۱۷

اسپورتینگ لیسبون vs بروسیا دورتموند

۱ - ۱
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند vs هرتا برلین

۲ - ۰
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
با‌ی‌آرنا

بایر لورکوزن vs بروسیا دورتموند

۲ - ۲
لیگ قهرمانان
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند vs رئال مادرید

۳ - ۱
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند vs اِس سی‌ فرایبورگ

۱ - ۵
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
فولکس‌واگن آرنا

ف اف ال ولفسبورگ vs بروسیا دورتموند

۶ - ۰
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند vs دارمشتات ۹۸

۰ - ۶
لیگ قهرمانان
۲۰۱۶/۱۷

لژیا ورشو vs بروسیا دورتموند

۱ - ۰
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
رِد بول آرنا

رِد بول لایپزیگ vs بروسیا دورتموند

۲ - ۱
بوندسلیگا
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند vs ماینتس ۰۵

۰ - ۳
جام حذفی
۲۰۱۶/۱۷

آینتراخت تریِر vs بروسیا دورتموند

۰ - ۲
سوپر کاپ
۲۰۱۶/۱۷
سیگنال ایدونا پارک

بروسیا دورتموند vs بایرن مونیخ